Tin tức

Dr Philippe Guettier 21.11.2018

DENTECH kính mới quý nha sĩ tham dự hội thảo “ CHẨN ĐOÁN BỆNH NHA CHU VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐIỀU TRỊ DUY TRÌ TRONG NHA CHU”

Share:

More Posts

Hội nghị Videc

Days Hours Minutes Seconds Chương Trình Hội nghị Khoa học & Triển lãm Răng Hàm Mặt