Days
Hours
Minutes
Seconds

Thông tin Đăng ký

800.000đ
  • 14:00, Ngày 18/08/2022
  • Số lượng tối đa: 30

Thông tin chi tiết chương trình

MỤC TIÊU

NỘI DUNG LÝ THUYẾT

ĐỐI TƯỢNG CHIÊU SINH

GIẢNG VIÊN

Ngô Đồng Khanh

Phó GS - Tiến Sĩ - Bác Sĩ
Phó Chủ tịch Hội RHM Việt Nam
Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn TP. HCM
Bác sĩ cao cấp, Giảng viên cao cấp

Chuyên Đề

THIẾT KẾ VÀ QUY TRÌNH đơn vị tiệt khuẩn
TẠI PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RHM

Thông Tin Liên Hệ

Học phí 800.000đ

THÔNG TIN Chuyển Khoản