Absolute Dentin™ - Composite tái tạo cùi

Là loại Composite rất cứng như ngà răng dùng để tái tạo cùi, được sửa soạn tương tự như sửa soạn trên ngà răng.

  • Có bộ phận tự trộn để đưa composite vào răng một cách nhanh chóng
  • Cùi tái tạo sẽ vững chắc, chống lại các lực uốn cong tốt hơn
  • Có chứa chất Fluoride/tinh thể Barium với hàm lượng cao (75%)
  • Bền chắc, vững mạnh nên chịu được các miếng trám có lực uốn cong đến 172 MPa
  • Có tính cản quang
  • Lưỡng trùng hợp: tự cứng trong 4 phút hoặc dưới tác dụng của quang trùng hợp thì sẽ đông cứng trong 40 giây
  • Trùng hợp đến mức độ cứng 72 của Barcol (độ cứng tiêu biểu của ngà răng)
SKU S300E Category
ABSOLUTE DENTIN Mã số
Absolute dentin S300E

Additional information

Nhà sản xuất

Parkell

Quốc Gia

Mỹ

ABSOLUTE DENTIN Mã số
Absolute dentin S300E

Additional information

Nhà sản xuất

Parkell

Quốc Gia

Mỹ