Absolute Dentine™ Core - Tái tạo cùi composite lưỡng trùng hợp (50ML)

  • Có bộ phận tự trộn để đưa composite vào răng một cách nhanh chóng
  • Cùi tái tạo sẽ vững chắc, chống lại các lực uốn cong tốt hơn
  • Có chứa chất Fluoride/ tinh thể Barum với hàm lượng cao (75%)
  • Bền chắc, vững mạnh nên chịu được các miếng trám có lực uốn cong đến 172 MPa
  • Có tính cản quang
  • Lưỡng trùng hợp: tự cứng trong 4 phút hoặc dưới tác dụng của quang trùng hợp thì sẽ đông cứng trong 40 giây
  • Trùng hợp đến mức độ cứng 72 của Barcol (độ cứng tiêu biểu của ngà răng)
Category

Additional information

Nhà sản xuất

Parkell

Quốc Gia

Mỹ

Additional information

Nhà sản xuất

Parkell

Quốc Gia

Mỹ