Chất Hàn

Chất hàn 

Chất hàn GAC có hàm lượng bạc cao nên dòng chảy dễ dàng hơn, bám giữ tốt hơn và

tương hợp sinh học tốt hơn. Hoàn toàn không chứa Cadmium & có nhiệt độ nóng chảy

thấp ở 600OF
Khi sử dụng với chất mồi có vaseline, miếng hàn trơn láng hơn.

Category

Mô tả

97-150-99 Silver Solder, 40mm, 6.5DWT
97-150-00 Flux, vaselineform, 30gr.
97-150-89 Silver solder straight, 1mm diam, 10gr

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Mô tả

97-150-99 Silver Solder, 40mm, 6.5DWT
97-150-00 Flux, vaselineform, 30gr.
97-150-89 Silver solder straight, 1mm diam, 10gr

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ