Chất kết dính Universal Adhesive

– Parkell® Universal Adhesive là chất kết dính tự soi mòn, có primer, quang trùng hợp, pha trộn độc đáo giữa monome 4-META và MDP để tăng cường thâm nhập bề mặt và thúc đẩy liên kết dán chắc chắn, lâu bền.

– Parkell® Universal Adhesive được chỉ định cho:

  • Phục hồi răng trực tiếp (ví dụ: composite, glass ionmer được gia cố nhựa, tái tạo cùi bằng resin, compomers).
  • Phục hình răng gián tiếp (ví dụ: kim loại, composite, sứ nha khoa như sứ ép, lithium disilicate, lithium silicate hoặc zirconia).
  • Điều trị quá cảm ngà răng
  • Bít kín ngà răng, cement hoặc men răng.

 

Additional information

Nhà sản xuất

Parkell

Quốc Gia

Mỹ

Additional information

Nhà sản xuất

Parkell

Quốc Gia

Mỹ