Chất lấy dấu Light Silicone Sharp Premium Wash (50ML)

Tính năng

  • Tính ưa nước vượt trội
  • Độ chính xác cao
  • Sao chép chi tiết cụ thể tuyệt vời cho các phục hình
  • Độ bền, cản lực xé tuyệt vời dễ dàng loại bỏ mà không bị rách
SKU S511 Category

Description

Đóng gói:

  • Hai ống Silicone 50 ml
  • Đầu trộn
Sản phẩm Mã số
Light Silicone Sharp Premium Wash 2 x 50ml (Tow step impresion – Wash technic) S510
Light Silicone Sharp Premium Wash 2 x 50ml (One step impresion & Denture) S511

Additional information

Nhà sản xuất

Parkell

Quốc Gia

Mỹ

Description

Đóng gói:

  • Hai ống Silicone 50 ml
  • Đầu trộn
Sản phẩm Mã số
Light Silicone Sharp Premium Wash 2 x 50ml (Tow step impresion – Wash technic) S510
Light Silicone Sharp Premium Wash 2 x 50ml (One step impresion & Denture) S511

Additional information

Nhà sản xuất

Parkell

Quốc Gia

Mỹ