Côn sinh học Bio Gutta Percha cho trâm Protaper

  – Kích thước phù hợp với thế hệ Trâm Protaper F1/F2/F3/F4/F5

– Tương thích sinh học với mô, thành ngà, không gây kích ứng.

– Kết dính với các vật liệu trám bít ống tủy (Resin, Bioceramic,…) vượt trội hơn

– Cứng nhưng có thể uốn theo những chỗ cong của ống tủy. Dễ dàng đặt vào ống tủy

– Lý tưởng để lèn ngang, lèn dọc và trong kỹ thuật lèn nhiệt, giúp trám bít ống tủy hoàn hảo theo 3 chiều

– Kích thước cone đạt chuẩn ISO, hình dạng đồng nhất

– Độ cản quang cao hơn so với cone Gutta thông thường

Category

Additional information

Nhà sản xuất

Sure-endo

Quốc Gia

Hàn Quốc

Additional information

Nhà sản xuất

Sure-endo

Quốc Gia

Hàn Quốc