Dây Cung Bioforce Plus

Loại dây cung chính xác và có hiệu quả sinh học nhất thế giới
Bioforce là loại dây duy nhất được hoạt hóa ở nhiệt độ cơ thể . Nó bắt đầu với lực nhẹ ở vùng răng trước và tăng dần đối với vùng răng sau. Với BioForce bạn có loại dây cung dùng trong giai đoạn đầu điều trị mà vẫn có lực torque và làm thẳng đều răng cùng lúc. Loại dây này được xử lý IONGUARD nên không có phản ứng với Nickel, đồng thời giảm ma sát và khả năng gãy. Loại dây này chỉ có ở GAC.

Category

Mô tả

Di chuyển răng tối ưu

Như trong biểu đồ bên, lực lý tưởng để di chuyển răng trước không giống như lực lý tưởng để di chuyển răng cối. Với một lực đủ để di chuyển răng phía trước, nó sẽ là quá nhẹ để di chuyển răng phía sau, nếu tạo lực đủ lớn để di chuyển răng sau thì lực này sẽ quá mạnh, có thể gây chấn thương cho vùng răng phía trước.

            Numerical Force Values For Optional Tooth Movements
Teeth  Short Roots Medium Length Roots Long Roots
Mandibular Incisors 50-55mg 55-65gm 65-70gm
Mandibular Canines 85-95gm 95-110gm 110-130gm
Mandibular Premolars 70-80gm 80-90gm 90-100gm
Maxillary First Molars 280-300gm 300-320gm 320-360gm
Maxillary Incisors 65-75gm 75-85gm 85-95gm
Maxillary Lateral Incisors 60-65gm 65-70gm 70-80gm
Maxillary Canines 105-115gm 115-130gm 130-170gm
Premolars, Single Roots 85-100gm 100-115gm 115-135gm
Premolars, Multiroots 100-110gm 120-130gm 130-140gm
Mandibular First Molars 230-250gm 250-270gm 270-320gm
Lực sinh học lý tưởng

Hầu hết các loại dây cung chỉ có tạo một lực đồng nhất, vì vậy cần sử dụng ít nhất 2 hoặc 3 dây để có sự di chuyển răng như mong muốn. BioForce bắt đầu với khoảng lực 100 gram cho những răng trước và từ từ tăng đến khoảng lực 300 gram cho những răng cối. Mỗi răng nhận được lực sinh học tối ưu, không nhiều hơn và cũng không ít. Chỉ có BioForce mới cung cấp những lực tối ưu cần thiết trên một dây cung để di chuyển những răng khác nhau. Bạn sẽ có được sự dịch chuyển răng mong muốn với chỉ một dây cung và không hề gây chấn thương cho bệnh nhân.

Có lớp Ion bao phủ

Quá trình xử lý lớp Ion trên dây cung không chỉ giảm đáng kểhệ số ma sát mà còn che phủ bề mặt cắn khớp để giảmthiểu sự đứt gãy dây và sự phóng thích nickel. Quá trình nàykhông làm thay đổi tính tối ưu của dây BioForce. Theo mộtnghiên cứu gần đây cho thấy việc phủ lớp ion trên dây làmgiảm phần lớn lực ma sát và hiệu quả hơn trong điều trị.

“The results obtained in the present study indicate that ion implantation on wires produces a greater reduction in friction and is more effective than bracket treatment” Kevin Mendes and P.Emile Rossouw, “Friction: Validation of Manufacturer’s Claim”, Seminars In Orthodontics, December 2003.

Loại dây cung chính xác và có hiệu quả sinh học nhất thế giới

BioForce là loại dây duy nhất có độ đàn hồi cao, hoạt hóa ở nhiệt độ cơ thể. Nó phân chia lực từ
100gram cho vùng răng trước đến 300 gram cho răng cối trong khi vẫn duy trì tính đàn hồi tuyệt đối
ở bất cứ điểm nào.

Accu-Form Arch Form
AccuForm
Mã số nhỏ  Mã số trung bình Mã số lớn 
Kích thước  Hàm trên Hàm dưới  Hàm trên Hàm dưới  Hàm trên Hàm dưới 
.016” x .016” 02-528-011 02-528-511 J02-528-012 J02-528-512 J02-528-013 J02-528-513
.016” x .022” 02-528-021 02-528-521 J02-528-022 J02-528-522 J02-528-023 J02-528-523
.016” x .022” dimpled J02-528-022D J02-528-522D
.018” x .018” 02-528-041 02-528-541 J02-528-042 J02-528-542 J02-528-043 J02-528-543
.018” x .018” dimpled J02-528-042D J02-528-542D
.018” x .025” 02-528-051 02-528-551 J02-528-052 J02-528-552 J02-528-053 J02-528-553
.019” x .025” 02-528-061 02-528-561 J02-528-062 J02-528-562 J02-528-063 J02-528-563
.020” x .020” 02-528-071 02-528-571 J02-528-072 J02-528-572 J02-528-073 J02-528-573
.020” x .020” dimpled J02-528-072D J02-528-572D
.021” x .028” 02-528-081 02-528-581 J02-528-082 J02-528-582 02-528-083 02-528-583
.022” x .018” J02-528-092 J02-528-592 02-528-093 02-528-593
.022” x .018” dimpled 02-528-092D 02-528-592D

Please note reference numbers with a “D” at the end are dimpled.

Accu-Form Arch Form với IonGuard
AccuForm
Mã số nhỏ   Mã số trung bình Mã số lớn 
Kích thước  Hàm trên Hàm dưới  Hàm trên Hàm dưới  Hàm trên Hàm dưới 
.016” x .016” J02-628-012 J02-628-512 J02-628-013 02-628-513
.016” x .022” 02-628-021 02-628-521 J02-628-022 J02-628-522 J02-628-023 J02-628-523
.018″ X .018″ 02-628-041 02-628-541 J02-628-042 J02-628-542 J02-628-043 J02-628-543
.018” x .025″ 02-628-051 02-628-0551 J02-628-052 J02-628-552 J02-628-053 J02-628-553
.019″ X .025″ J02-628-062 J02-628-562
.020 X .020″ 02-628-071 02-628-571 J02-628-072 J02-628-572 J02-628-073 J02-628-573
.021″ X .028″ 02-628-081 J02-628-082 J02-628-582 02-628-083 J02-628-583
.022″ X .018″ 02-628-092 02-628-592 02-628-093 J02-628-593
Sử dụng

Sử dụng lực đúng với sinh học, BioForce dịch chuyển răng hiệu quả, ít bị xoay răng, giảm số lần cuộc hẹn, dễ buộc và dễ chịu cho bệnh nhân. Với BioForce, bạn có loại dây vuông dùng cho giai đoạn đầu điều trị, loại dây vuông sẽ có lực torque, làm thẳng và đều răng trong cùng lúc. BioForce duy nhất chỉ có ở GAC.

Các dạng của dây cung 

GAC có 3 cỡ dây cho hàm trên, 3 cỡ cho hàm dưới dựa trên mẫu hàm của bệnh nhân.

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Mô tả

Di chuyển răng tối ưu

Như trong biểu đồ bên, lực lý tưởng để di chuyển răng trước không giống như lực lý tưởng để di chuyển răng cối. Với một lực đủ để di chuyển răng phía trước, nó sẽ là quá nhẹ để di chuyển răng phía sau, nếu tạo lực đủ lớn để di chuyển răng sau thì lực này sẽ quá mạnh, có thể gây chấn thương cho vùng răng phía trước.

            Numerical Force Values For Optional Tooth Movements
Teeth  Short Roots Medium Length Roots Long Roots
Mandibular Incisors 50-55mg 55-65gm 65-70gm
Mandibular Canines 85-95gm 95-110gm 110-130gm
Mandibular Premolars 70-80gm 80-90gm 90-100gm
Maxillary First Molars 280-300gm 300-320gm 320-360gm
Maxillary Incisors 65-75gm 75-85gm 85-95gm
Maxillary Lateral Incisors 60-65gm 65-70gm 70-80gm
Maxillary Canines 105-115gm 115-130gm 130-170gm
Premolars, Single Roots 85-100gm 100-115gm 115-135gm
Premolars, Multiroots 100-110gm 120-130gm 130-140gm
Mandibular First Molars 230-250gm 250-270gm 270-320gm
Lực sinh học lý tưởng

Hầu hết các loại dây cung chỉ có tạo một lực đồng nhất, vì vậy cần sử dụng ít nhất 2 hoặc 3 dây để có sự di chuyển răng như mong muốn. BioForce bắt đầu với khoảng lực 100 gram cho những răng trước và từ từ tăng đến khoảng lực 300 gram cho những răng cối. Mỗi răng nhận được lực sinh học tối ưu, không nhiều hơn và cũng không ít. Chỉ có BioForce mới cung cấp những lực tối ưu cần thiết trên một dây cung để di chuyển những răng khác nhau. Bạn sẽ có được sự dịch chuyển răng mong muốn với chỉ một dây cung và không hề gây chấn thương cho bệnh nhân.

Có lớp Ion bao phủ

Quá trình xử lý lớp Ion trên dây cung không chỉ giảm đáng kểhệ số ma sát mà còn che phủ bề mặt cắn khớp để giảmthiểu sự đứt gãy dây và sự phóng thích nickel. Quá trình nàykhông làm thay đổi tính tối ưu của dây BioForce. Theo mộtnghiên cứu gần đây cho thấy việc phủ lớp ion trên dây làmgiảm phần lớn lực ma sát và hiệu quả hơn trong điều trị.

“The results obtained in the present study indicate that ion implantation on wires produces a greater reduction in friction and is more effective than bracket treatment” Kevin Mendes and P.Emile Rossouw, “Friction: Validation of Manufacturer’s Claim”, Seminars In Orthodontics, December 2003.

Loại dây cung chính xác và có hiệu quả sinh học nhất thế giới

BioForce là loại dây duy nhất có độ đàn hồi cao, hoạt hóa ở nhiệt độ cơ thể. Nó phân chia lực từ
100gram cho vùng răng trước đến 300 gram cho răng cối trong khi vẫn duy trì tính đàn hồi tuyệt đối
ở bất cứ điểm nào.

Accu-Form Arch Form
AccuForm
Mã số nhỏ  Mã số trung bình Mã số lớn 
Kích thước  Hàm trên Hàm dưới  Hàm trên Hàm dưới  Hàm trên Hàm dưới 
.016” x .016” 02-528-011 02-528-511 J02-528-012 J02-528-512 J02-528-013 J02-528-513
.016” x .022” 02-528-021 02-528-521 J02-528-022 J02-528-522 J02-528-023 J02-528-523
.016” x .022” dimpled J02-528-022D J02-528-522D
.018” x .018” 02-528-041 02-528-541 J02-528-042 J02-528-542 J02-528-043 J02-528-543
.018” x .018” dimpled J02-528-042D J02-528-542D
.018” x .025” 02-528-051 02-528-551 J02-528-052 J02-528-552 J02-528-053 J02-528-553
.019” x .025” 02-528-061 02-528-561 J02-528-062 J02-528-562 J02-528-063 J02-528-563
.020” x .020” 02-528-071 02-528-571 J02-528-072 J02-528-572 J02-528-073 J02-528-573
.020” x .020” dimpled J02-528-072D J02-528-572D
.021” x .028” 02-528-081 02-528-581 J02-528-082 J02-528-582 02-528-083 02-528-583
.022” x .018” J02-528-092 J02-528-592 02-528-093 02-528-593
.022” x .018” dimpled 02-528-092D 02-528-592D

Please note reference numbers with a “D” at the end are dimpled.

Accu-Form Arch Form với IonGuard
AccuForm
Mã số nhỏ   Mã số trung bình Mã số lớn 
Kích thước  Hàm trên Hàm dưới  Hàm trên Hàm dưới  Hàm trên Hàm dưới 
.016” x .016” J02-628-012 J02-628-512 J02-628-013 02-628-513
.016” x .022” 02-628-021 02-628-521 J02-628-022 J02-628-522 J02-628-023 J02-628-523
.018″ X .018″ 02-628-041 02-628-541 J02-628-042 J02-628-542 J02-628-043 J02-628-543
.018” x .025″ 02-628-051 02-628-0551 J02-628-052 J02-628-552 J02-628-053 J02-628-553
.019″ X .025″ J02-628-062 J02-628-562
.020 X .020″ 02-628-071 02-628-571 J02-628-072 J02-628-572 J02-628-073 J02-628-573
.021″ X .028″ 02-628-081 J02-628-082 J02-628-582 02-628-083 J02-628-583
.022″ X .018″ 02-628-092 02-628-592 02-628-093 J02-628-593
Sử dụng

Sử dụng lực đúng với sinh học, BioForce dịch chuyển răng hiệu quả, ít bị xoay răng, giảm số lần cuộc hẹn, dễ buộc và dễ chịu cho bệnh nhân. Với BioForce, bạn có loại dây vuông dùng cho giai đoạn đầu điều trị, loại dây vuông sẽ có lực torque, làm thẳng và đều răng trong cùng lúc. BioForce duy nhất chỉ có ở GAC.

Các dạng của dây cung 

GAC có 3 cỡ dây cho hàm trên, 3 cỡ cho hàm dưới dựa trên mẫu hàm của bệnh nhân.

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ