Dây Thép Beta Titanium Tròn Labo (Pendulum)

Dài 14″, gói 10 dây

Kích cỡ  Mã số 
.032″ 03-032-97
.036″ 03-036-97
Category

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ