Dây Thép Tròn Labo

Dài 14″, gói 20 dây 

Kích cỡ    Mã số
                                 Nubryte (1/2) hard         Nubryte (3/4) hard
.025″ 03-025-68
.028″ 03-028-58 03-028-68
.030″ 03-030-58 03-030-68
.032′ 03-032-58 03-032-68
.036″ 03-036-58 03-036-68
.040″ 03-040-58 03-040-68
.045″ 03-045-68
Category

Additional information

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Additional information

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ