Dầu bôi trơn/ chất làm sạch DCL 90 Lubricator/cleaner

Description

✧  Chất bôi trơn/Chất làm sạch DCL 90 là một chất tất cả trong một:

✧ Tẩy nhờn

✧ Làm sạch

✧ Bôi trơn

✧  Công thức độc đáo của sản phẩm có chứa silicon chịu nhiệt độ cao để tránh hư hỏng ổ bi trong quá trình hấp khử khuẩn.

Additional information

Nhà sản xuất

Johnson

Quốc Gia

Mỹ

Thông tin đặt hàng

DCL 90 Lubricator/Cleaner – 8 oz Spray Can 

Mã số: 404-1711

Catalogue

Universal Handpiece Cleaner – DCL 90 Lubricator

Description

✧  Chất bôi trơn/Chất làm sạch DCL 90 là một chất tất cả trong một:

✧ Tẩy nhờn

✧ Làm sạch

✧ Bôi trơn

✧  Công thức độc đáo của sản phẩm có chứa silicon chịu nhiệt độ cao để tránh hư hỏng ổ bi trong quá trình hấp khử khuẩn.

Additional information

Nhà sản xuất

Johnson

Quốc Gia

Mỹ

Thông tin đặt hàng

DCL 90 Lubricator/Cleaner – 8 oz Spray Can 

Mã số: 404-1711

Catalogue

Universal Handpiece Cleaner – DCL 90 Lubricator