Dụng cụ nạy Luxator® Forte Elevator

Với nạy Luxator® Forte cho việc nạy răng được kiểm soát và an toàn hơn.
Nạy dụng cụ nạy Luxator® Forte kết hợp với tay cầm tiện dụng và một góc duy nhất, đầu típ cứng cho phép nạy chân răng mà không gây hại cho dụng cụ.

Luxator® Forte là sự kết hợp hoàn hảo với dao tách Dụng cụ nạy Luxator để kết thúc ca nhổ răng thành công! có sẵn trong 3 kích cỡ lưỡi.

Với nạy Luxator Forte, cho việc nạy răng được kiểm soát và an toàn hơn. Nạy Luxator Forte kết hợp tay cầm tiện dụng và một góc duy nhất, đầu tip cứng cho phép nạy chân răng mà không gây hại cho dụng cụ. Luxator Forte là sự kết hợp hoàn hảo với dao tách Luxator để kết thúc ca nhổ răng thành công! Có sẵn trong 3 kích cỡ lưỡi

 

 

Additional information

Nhà sản xuất

Directa

Quốc Gia

Thụy Điển

Với nạy Luxator Forte, cho việc nạy răng được kiểm soát và an toàn hơn. Nạy Luxator Forte kết hợp tay cầm tiện dụng và một góc duy nhất, đầu tip cứng cho phép nạy chân răng mà không gây hại cho dụng cụ. Luxator Forte là sự kết hợp hoàn hảo với dao tách Luxator để kết thúc ca nhổ răng thành công! Có sẵn trong 3 kích cỡ lưỡi

 

 

Additional information

Nhà sản xuất

Directa

Quốc Gia

Thụy Điển