Genius Motor

Máy nội nha (cho trâm xoay tròn và trâm tới lui)

Máy nội nha Genius được thiết kế cho chuyển động xoay tới lui & xoay tròn. Một hệ thống hoàn hảo, lý tưởng cho quá trình nội nha.

Category

Description

HANDPIECE

Tay khoan nội nha (contra-angle)

Tay khoan nội nha 8:1 được thiết kế để làm việc với máy nội nha Genius (sử dụng với chuyển động xoay tới lui & xoay tròn).

Sửa soạn ống tủy với cơ chế xoay tới lui an toàn

Hoàn tất ống tủy với cơ chế “xoay tròn” để đạt hiệu quả cao nhất

 

 

ENDO-EZE GENIUS MOTOR Mã số 
Máy nội nha

1 Mô tơ Genius + 1 tay khoan + 1 bàn đạp điều khiển + 1 dây điện

D645E
1 tay khoan (contra-Angle) 4056
 • Có thể dùng cho cả trâm xoay tròn và trâm xoay tới lui.
 • Dễ sử dụng, có thể sử dụng với tất cả loại trâm máy có trên thị trường.
 • Có thể điều khiển nhiều chế độ xoay tới lui khác nhau tùy theo yêu cần của từng loại trâm.
 • Có thể điều chỉnh tốc độ và giới hạn của độ torque trên máy.
 • Có thể cài đặt chế độ dừng hoặc quay ngược khi lực torque đến mức giới hạn cho phép, giúp ngăn ngừa việc gãy trâm.
 • Động cơ nhẹ nhàng.

 

GENIUS FILE  Mã số 
Genius File Starter Kit (21mm) 3752A
Genius File Starter Kit (25mm)

1 x 30.08 Orifice Shaper

1 x 25 .04 Genius File

1 x 30 .04 Genius File

1 x 35 .04 Genius File

1 x 40 .04 Genius File

1 x 50 .04 Genius File

3753A
Genius File Intro J Kit (21mm)  3744A
Genius File Intro J Kit (25mm)

1 x 30.08 Orifice Shaper

1 x 25 .04 Genius File

1 x 35 .04 Genius File

 3745A
 

 

Additional information

Nhà sản xuất

Ultradent

Quốc Gia

Mỹ

Description

HANDPIECE

Tay khoan nội nha (contra-angle)

Tay khoan nội nha 8:1 được thiết kế để làm việc với máy nội nha Genius (sử dụng với chuyển động xoay tới lui & xoay tròn).

Sửa soạn ống tủy với cơ chế xoay tới lui an toàn

Hoàn tất ống tủy với cơ chế “xoay tròn” để đạt hiệu quả cao nhất

 

 

ENDO-EZE GENIUS MOTOR Mã số 
Máy nội nha

1 Mô tơ Genius + 1 tay khoan + 1 bàn đạp điều khiển + 1 dây điện

D645E
1 tay khoan (contra-Angle) 4056
 • Có thể dùng cho cả trâm xoay tròn và trâm xoay tới lui.
 • Dễ sử dụng, có thể sử dụng với tất cả loại trâm máy có trên thị trường.
 • Có thể điều khiển nhiều chế độ xoay tới lui khác nhau tùy theo yêu cần của từng loại trâm.
 • Có thể điều chỉnh tốc độ và giới hạn của độ torque trên máy.
 • Có thể cài đặt chế độ dừng hoặc quay ngược khi lực torque đến mức giới hạn cho phép, giúp ngăn ngừa việc gãy trâm.
 • Động cơ nhẹ nhàng.

 

GENIUS FILE  Mã số 
Genius File Starter Kit (21mm) 3752A
Genius File Starter Kit (25mm)

1 x 30.08 Orifice Shaper

1 x 25 .04 Genius File

1 x 30 .04 Genius File

1 x 35 .04 Genius File

1 x 40 .04 Genius File

1 x 50 .04 Genius File

3753A
Genius File Intro J Kit (21mm)  3744A
Genius File Intro J Kit (25mm)

1 x 30.08 Orifice Shaper

1 x 25 .04 Genius File

1 x 35 .04 Genius File

 3745A
 

 

Additional information

Nhà sản xuất

Ultradent

Quốc Gia

Mỹ

Sản phẩm tương tự