Instrument Desinfectant - Dung dịch ngâm rửa dụng cụ

❇ Không chứa aldehyd và phenol, khử trùng cô đặc cho dụng cụ, dụng cụ khoan và dụng cụ nội nha.

❇ Phân hủy sinh học.

❇ Dễ dàng sử dụng với nắp đo liều lượng chính xác.

❇ Hiệu quả chống lại phần lớn các vi khuẩn.

SKU BKINS01 Category

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Bossklein

Quốc Gia

Anh

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Bossklein

Quốc Gia

Anh