Intra-oral Elastic - Thun chỉnh nha

Latex, Sunburt & Latex Free elastics

  • Đóng túi cho từng bệnh nhân, túi đựng được hàn kín với 100 thun và 1 cây đặt thun Elasti ™; 50 túi / hộp
  • Mỗi gói thun có chứa 1 cây đặt thun màu tráng sáng giúp bệnh nhân đặt thun đúng cách và dễ dàng
  • Các loại thun Nhẹ, Trung bình, Nặng, và Siêu nặng được đóng gói trong hộp 50 túi khóa kéo, mỗi túi 100 thun
  • Loại thun to XH và XXH được đóng gói trong hộp 25 túi khóa kéo, mỗi túi 50 thun
Category

Description

Additional information

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Description

Additional information

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ