Keo dán Meta Brush&Bond® Universal 4

– Các đặc tính vật lý vượt trội so với các hệ thống keo dán khác

– Độ bền dán với men răng và ngà răng cao hơn đáng kể

– Độ dày với lớp keo thấp cho phép thâm nhập sâu và hình thành mạng lưới của lớp lai phức tạp

– Bộ sản phẩm bao gồm Ea-Z-y Primer™ để sử dụng cho phục hồi lithium disilicate và zirconia

Bộ sản phẩm gồm có:

  • Một chai keo Brush&Bond® Universal Liquid (S242) (etch / Prime / Bond) 3 ml
  • Hai lọ Ea-Z-y Primer™ 5ml (“A” và “B” -S388)
  • 100 cọ có đầu xúc tác tiêu chuẩn
  • Một chai keo Brush&Bond® Universal

Additional information

Nhà sản xuất

Parkell

Quốc Gia

Mỹ

Additional information

Nhà sản xuất

Parkell

Quốc Gia

Mỹ

Sản phẩm tương tự