Khí Cụ Cố Định Nới Rộng Nhanh Khẩu Cái Nhanh

Category

Mô tả

Khí cụ cố định nới rộng thanh khẩu cái nhanh

Dùng để tách khe giữa khẩu cái

Kích cỡ  Mã số 
8mm 17-002-01
9mm 17-002-02
11mm 17-002-03
13mm 17-002-04

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Mô tả

Khí cụ cố định nới rộng thanh khẩu cái nhanh

Dùng để tách khe giữa khẩu cái

Kích cỡ  Mã số 
8mm 17-002-01
9mm 17-002-02
11mm 17-002-03
13mm 17-002-04

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ