Khí Cụ Mở Hàm

Các ca hạng II

A:

  • 47-610-00 Bộ đầy đủ
  • 47-610-05 Thanh cứng
  • 47-610-07 Thanh rỗng, bên phải
  • 47-610-07 Thanh rỗng, bên trái
C:

  • 47-610-55 Ống, giữ khoảng 1mm
  • 47-610-56 Ống, giữ khoảng 2mm
  • 47-610-57 Ống, giữ khoảng 3mm
B:

  • 47-610-97 chốt
D:

  • 47-610-98 Khóa Allen Wrench .050
  • 47-610-99 Ốc hex( 1pr)
Category

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ