Lấy dấu khớp cắn Blu-Mousse®

  • Blu-Mousse® có tính chính xác vượt trội
  • Độ cứng như thạch cao (90 durometer: đặc điểm riêng của Blu-Mousse®)
  • Có cả mùi bạc hà để chọn lựa (chỉ Blu-Mousse® mới có)
  • Giữ được độ cứng một cách nhất quán, không sút giảm
  • Có 3 mức độ đông cứng để chọn lựa (chỉ đối với Blu-Mousse®)
  • Dùng được cả trong kỹ thuật lấy dấu cắn cổ điển cũng như trong cách lấy dấu hiện đại áp dụng kỹ thuật số.
Category

Description

Sản Phẩm Mã số Hình Ảnh
Blu-Mousse® – Ống tuýp 2 x 80ml S436
Blu-Mousse® – Cartridge 2 x 50ml + đầu tip trộn S440S

Additional information

Nhà sản xuất

Parkell

Quốc Gia

Mỹ

Description

Sản Phẩm Mã số Hình Ảnh
Blu-Mousse® – Ống tuýp 2 x 80ml S436
Blu-Mousse® – Cartridge 2 x 50ml + đầu tip trộn S440S

Additional information

Nhà sản xuất

Parkell

Quốc Gia

Mỹ