Máng Bảo Vệ Khi Mang Mắc Cài

  •  Thiết kế hiện đại cho cả hàm trên và hàm dưới khi có mắc cài để chơi thể thao
  •   Có 3 lỗ thở phía trước để trao đổi khí tối ưu
  •   Miếng cắn tách lưỡi dễ chịu
  •   Có hoặc không có dây đeo
  •  Đóng gói 10 cái
Category

Additional information

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Additional information

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ