Máy chưng nước cất Perfect Water

Category

Giải pháp tuyệt vời cung cấp nước tinh khiết cho máy hấp của bạn

MODEL PERFECT WATER
Kích thước 23 cm (Ø) x 36 cm (H)
Công suất nguồn AC 230-240 / 50-60HZ
Công suất tiêu thụ 580 W (toàn bộ)
Trọng lượng 3,4 Kg
Thể tích 4 lít
Nhiệt độ nóng chảy cầu chì 184° C
Thời gian xử lý 5/6 giờ

Giải pháp tuyệt vời cung cấp nước tinh khiết cho máy hấp của bạn

MODEL PERFECT WATER
Kích thước 23 cm (Ø) x 36 cm (H)
Công suất nguồn AC 230-240 / 50-60HZ
Công suất tiêu thụ 580 W (toàn bộ)
Trọng lượng 3,4 Kg
Thể tích 4 lít
Nhiệt độ nóng chảy cầu chì 184° C
Thời gian xử lý 5/6 giờ