Máy chụp X-quang CS 9300 Family

Ưu điểm

  • Phạm vi quan sát có thể lựa chọn từ 5cm x 5cm đến 17cm x 13,5cm
  • Tùy chọn phim hoàn cảnh, 3D và phim đo sọ nghiêng, mọi hình ảnh trong một giải pháp
  • Chất lượng hình ảnh tuyệt vời với độ phân giải lên tới 90µm
  • Quản lý liều tia thông minh
  • Hiện có hai phiên bản CS 9300 và CS 9300 Select
SKU CS9300 Category

Mô tả

– Với hai phiên bản hiện có, dòng máy CS 9300 cung cấp một giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu và ngân sách của bất kỳ phòng nha nào.

– Với 4 phạm vi quan sát tùy chọn từ 5cm x 5cm đến 10cm x 10cm, CS 9300 Select phù hợp cho các nha sĩ tổng quát và chuyên gia trong cấy ghép implant, nội nha, nha chu và tiểu phẩu răng miệng.

– Trong khi đó, CS 9300 có thể chọn bảy phạm vi quan sát từ 5cm x 5cm đến 17cm x 13,5cm vì vậy hoàn toàn phù hợp cho các phòng nha chuyên phẩu thuật miệng và phẫu thuật hàm mặt, cấy ghép implant, chỉnh hàm mặt và chỉnh nha.

Khám phá dễ dàng:

– CS 9300 được nâng cấp với định vị trực diện giữa bệnh nhân và bác sĩ, chuyển động cơ hoàn toàn của nó cho phép điều chỉnh dễ dàng, ngay cả đối với người ngồi xe lăn

– Hệ thống điều khiển máy tính và giao diện người dùng CS 9300 được tùy chỉnh hợp lý, rút gọn giai đoạn và thời gian điều trị

– Các chương trình cài đặt sẵn, cài đặt phơi sáng tự động và đối chiếu giúp giảm thời gian kiểm tra và cài đặt, do đó tiến độ công việc nhanh hơn cho nha sĩ và giảm thời gian bệnh nhân trên ghế nha

Sự lựa chọn cho mọi phòng nha

– Với hai phiên bản hiện có, CS 9300 Family cung cấp một giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu và ngân sách của bất kì phòng nha nào.

– Với bốn phạm vi quan sát có thể lựa chọn, từ 5cm x 5cm đến 10cm x 10cm, CS 9300 Select phù hợp cho các nha sĩ tổng quát và chuyên gia trong cấy ghép implant, nội nha, nha chu và tiểu phẩu răng miệng

– Trong khi đó CS 9300 có thể chọn 7 phạm vi quan sát, từ 5cm x 5cm đến 17cm x 13,5cm, vì vậy hoàn toàn phù hợp cho các phòng nha chuyên phẫu thuật miệng và các phẫu thuật hàm mặt, cấy ghép implant, chỉnh hàm mặt và chỉnh nha.

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Carestream Dental

Quốc Gia

Pháp

Mô tả

– Với hai phiên bản hiện có, dòng máy CS 9300 cung cấp một giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu và ngân sách của bất kỳ phòng nha nào.

– Với 4 phạm vi quan sát tùy chọn từ 5cm x 5cm đến 10cm x 10cm, CS 9300 Select phù hợp cho các nha sĩ tổng quát và chuyên gia trong cấy ghép implant, nội nha, nha chu và tiểu phẩu răng miệng.

– Trong khi đó, CS 9300 có thể chọn bảy phạm vi quan sát từ 5cm x 5cm đến 17cm x 13,5cm vì vậy hoàn toàn phù hợp cho các phòng nha chuyên phẩu thuật miệng và phẫu thuật hàm mặt, cấy ghép implant, chỉnh hàm mặt và chỉnh nha.

Khám phá dễ dàng:

– CS 9300 được nâng cấp với định vị trực diện giữa bệnh nhân và bác sĩ, chuyển động cơ hoàn toàn của nó cho phép điều chỉnh dễ dàng, ngay cả đối với người ngồi xe lăn

– Hệ thống điều khiển máy tính và giao diện người dùng CS 9300 được tùy chỉnh hợp lý, rút gọn giai đoạn và thời gian điều trị

– Các chương trình cài đặt sẵn, cài đặt phơi sáng tự động và đối chiếu giúp giảm thời gian kiểm tra và cài đặt, do đó tiến độ công việc nhanh hơn cho nha sĩ và giảm thời gian bệnh nhân trên ghế nha

Sự lựa chọn cho mọi phòng nha

– Với hai phiên bản hiện có, CS 9300 Family cung cấp một giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu và ngân sách của bất kì phòng nha nào.

– Với bốn phạm vi quan sát có thể lựa chọn, từ 5cm x 5cm đến 10cm x 10cm, CS 9300 Select phù hợp cho các nha sĩ tổng quát và chuyên gia trong cấy ghép implant, nội nha, nha chu và tiểu phẩu răng miệng

– Trong khi đó CS 9300 có thể chọn 7 phạm vi quan sát, từ 5cm x 5cm đến 17cm x 13,5cm, vì vậy hoàn toàn phù hợp cho các phòng nha chuyên phẫu thuật miệng và các phẫu thuật hàm mặt, cấy ghép implant, chỉnh hàm mặt và chỉnh nha.

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Carestream Dental

Quốc Gia

Pháp

Sản phẩm tương tự