Máy thổi cát Air-flow One

Máy thổi cát Air-flow One là sự cải tiến mới nhất cho liệu pháp màng sinh học định hướng. Các thiết bị được thiết kế để sử dụng chuyên sâu, độ chính xác cao, bảo trì đơn giản và các tiêu chuẩn vệ sinh mới nhất.

 

Description

Máy thổi cát Mã số
Air-flow One premium

Airflow: 1 x tay thổi cát trên nướu. 1 x bình đựng cát trên nướu, 2 x chai cát classic comfort, 1 x bình làm vệ sinh máy ban đêm, 1 x chai bột làm vệ sinh máy

Perio-flow: 1 x tay thổi cát dưới nướu, 1 x bình đựng cát dưới nướu, 12 x chai cát Air-flow Plus, 20 x vòi dùng cho thổi cát dưới nướu

FT230-1B
Airflow Station DW-048A

Description

Máy thổi cát Mã số
Air-flow One premium

Airflow: 1 x tay thổi cát trên nướu. 1 x bình đựng cát trên nướu, 2 x chai cát classic comfort, 1 x bình làm vệ sinh máy ban đêm, 1 x chai bột làm vệ sinh máy

Perio-flow: 1 x tay thổi cát dưới nướu, 1 x bình đựng cát dưới nướu, 12 x chai cát Air-flow Plus, 20 x vòi dùng cho thổi cát dưới nướu

FT230-1B
Airflow Station DW-048A