Máy thổi cát cạo vôi Airflow Prophylaxis Master

Máy thổi cát + cạo vôi Mã số
Air-flow prophylaxis master FT229-1B
Piezon: No Pain Technology, 1 x tay cạo vôi có đèn, 1 bình đựng nước, 1 x bình làm vệ sinh máy ban đêm, 1 x chai bột vệ sinh máy, đầu cạo vô A, Ps, P; 1 x PI starter kit  
Airflow: 1 x tat thổi cát trên nướu, 1 x bình đựng cát trên nướu, 2 x chai cát classic comfort.  
Perio flow: 1 x tay thôi cát dưới nướu, 1 x bình đựng cát, 12 chai cát plus, 10 vòi dùng cho thổi cát dưới nướu  

Mô tả

Mô tả