Móc Bi Tròn

Kích cỡ  Mã số 
x 38 mm .028″    47-507-07
0.8 x 38 mm .031″    47-507-08
0.9 x 38mm .035″    47-507-09
1.0 x 38mm .040″    47-507-10
Category

Additional information

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Additional information

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ