Nồi hấp tiệt trùng nhanh Statim G4 2000

  • Chỉ sử dụng một lượng nước nhỏ cho mỗi chu kỳ, Statim G4 2000 làm nóng và chuyển thành hơi nước chỉ trong vài giây.
  • Thiết kế sáng tạo cảu buồng có thể tháo rời hoàn toàn Statim G4 2000 cho phép sưởi ấm và làm nguội nhanh chóng.
  • Một giải pháp hoàn chỉnh: khử trùng nhanh với sấy khô nhanh.
SKU G4-152302 Category

Description

Quy trình hấp Dụng cụ không đóng gói Dụng cụ được đóng gói Cao su và nhựa Không đóng gói/Khí khô
Thời gian hấp và nhiệt độ 3.5 mins. /134°C 10 mins. /134°C 15 mins. /121°C Làm khô bằng không khí
Tổng thời gian hấp không bao gồm sấy khô 6 mins. 14 mins. 20 mins. Làm khô bằng không khí

Description

Quy trình hấp Dụng cụ không đóng gói Dụng cụ được đóng gói Cao su và nhựa Không đóng gói/Khí khô
Thời gian hấp và nhiệt độ 3.5 mins. /134°C 10 mins. /134°C 15 mins. /121°C Làm khô bằng không khí
Tổng thời gian hấp không bao gồm sấy khô 6 mins. 14 mins. 20 mins. Làm khô bằng không khí