Omni Arch Plus - Mắc Cài Omni Arch Plus

Torque ở trên nền mắc cài dùng trong kỹ thuật dây thẳng “thật sự”

✳ Độ dày mỏng:
Với kỹ thuật và vật liệu mới nhất, GAC đã thiết kế nên loại mắc cài OmniArch mỏng hơn nhiều, cho phép việc dán mắc cài có thể sớm hơn, ít cản trở hơn và ít kích thích nướu răng hơn.
✳ Kích cỡ:
OmniArch có độ nhỏ vừa đủ cho yếu tố thẩm mỹ, dễ thao tác và vẫn kiểm soát được vấn đề xoay răng và torque (điều này không có được ở mắc cài mini)
 Nền SuperMash ME
Nền mắc cài có 3 lớp lưới đan chéo nhau giúp việc lưu giữ tốt hơn và độ bám của mắc cài cao hơn – đồng thời cũng dễ làm sạch răng khi tháo mắc cài vì hầu hết vật liệu dán dính vào lớp lưới này.

Category

Description

 1. MIM (Metal Injection Molded) Design
 2. Torque in Base
 3. Center Scribe Line
 4. 80-Gauge Mesh Design
 5. Integrated Ball Hook Design
 6. Triple Chamfered Slot Walls
 7. Distogingival ID
 Bracket Identification – Color Code 

A color dot is applied to the distogingival tie-wing for visual identification of tooth and quadrant.

OmniArch Plus
✳ Cung hàm trên  Mã số
.018″ .022″
Răng      Torque degrees  Angulation Degrees Phải Trái Phải Trái
U1 12 5 J77-111-00  J77-211-00 J77-112-00 J77-212-00
U2 8 9 J77-121-00 J77-221-00  J77-122-01 J77-222-00
U3/hk 2 10 J77-131-10 J77-231-10 J77-132-10 J77-232-10
U4 -7 0  J77-541-00 J77-541-00 J77-542-00 J77-542-00
U4/hk -7 0  J77-151-10 77-241-10  J77-142-10 J77-242-10
U4-5/ob -7 0  J77-541-07   J77-541-07 J77-542-07 J77-542-07
U5 -7 0 J77-551-00 J77-551-00 J77-552-00 J77-552-00
U5/hk -7 0 J77-151-10  J77-251-10 J77-152-10 J77-252-10
✳  Cung hàm dưới Mã số
.018″ .022″
Răng      Torque degrees  Angulation Degrees Phải Trái Phải Trái
L1-2 -1 0 J77-611-00  J77-611-00 J77-612-00 J77-612-00
L3/hk -11 7 J77-331-10 J77-431-10 J77-332-10 J77-432-10
L4 -17 0 J77-641-00 J77-641-00 J77-642-00 J77-642-00
L4/hk -17 0  J77-341-10 J77-441-10 J77-342-10 J77-442-10
L4/hk ob -17 0  J77-641-07 77-641-07   J77-642-07 J77-642-07
L5 -22 0  J77-651-00   J77-651-00 J77-652-00 J77-652-00
L5/hk -22 0 J77-351-10 J77-451-10 J77-352-10 J77-452-10
L5hk ob -22 0 J77-651-07  J77-651-07  J77-652-07 J77-652-07
Kít (Brackets only) .018″ .022″
U/L 5-5 Cuspid hkm  KJ77-055-13  KJ77-055-23
U/L 5-5 Cuspid Bicuspid khm  KJ77-055-12 KJ77-055-22
Consultation model  .018″  .022″
U/L 5-5 Cuspid hkm KJ77-055-13 TYPJ77-777-77

Additional information

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Description

 1. MIM (Metal Injection Molded) Design
 2. Torque in Base
 3. Center Scribe Line
 4. 80-Gauge Mesh Design
 5. Integrated Ball Hook Design
 6. Triple Chamfered Slot Walls
 7. Distogingival ID
 Bracket Identification – Color Code 

A color dot is applied to the distogingival tie-wing for visual identification of tooth and quadrant.

OmniArch Plus
✳ Cung hàm trên  Mã số
.018″ .022″
Răng      Torque degrees  Angulation Degrees Phải Trái Phải Trái
U1 12 5 J77-111-00  J77-211-00 J77-112-00 J77-212-00
U2 8 9 J77-121-00 J77-221-00  J77-122-01 J77-222-00
U3/hk 2 10 J77-131-10 J77-231-10 J77-132-10 J77-232-10
U4 -7 0  J77-541-00 J77-541-00 J77-542-00 J77-542-00
U4/hk -7 0  J77-151-10 77-241-10  J77-142-10 J77-242-10
U4-5/ob -7 0  J77-541-07   J77-541-07 J77-542-07 J77-542-07
U5 -7 0 J77-551-00 J77-551-00 J77-552-00 J77-552-00
U5/hk -7 0 J77-151-10  J77-251-10 J77-152-10 J77-252-10
✳  Cung hàm dưới Mã số
.018″ .022″
Răng      Torque degrees  Angulation Degrees Phải Trái Phải Trái
L1-2 -1 0 J77-611-00  J77-611-00 J77-612-00 J77-612-00
L3/hk -11 7 J77-331-10 J77-431-10 J77-332-10 J77-432-10
L4 -17 0 J77-641-00 J77-641-00 J77-642-00 J77-642-00
L4/hk -17 0  J77-341-10 J77-441-10 J77-342-10 J77-442-10
L4/hk ob -17 0  J77-641-07 77-641-07   J77-642-07 J77-642-07
L5 -22 0  J77-651-00   J77-651-00 J77-652-00 J77-652-00
L5/hk -22 0 J77-351-10 J77-451-10 J77-352-10 J77-452-10
L5hk ob -22 0 J77-651-07  J77-651-07  J77-652-07 J77-652-07
Kít (Brackets only) .018″ .022″
U/L 5-5 Cuspid hkm  KJ77-055-13  KJ77-055-23
U/L 5-5 Cuspid Bicuspid khm  KJ77-055-12 KJ77-055-22
Consultation model  .018″  .022″
U/L 5-5 Cuspid hkm KJ77-055-13 TYPJ77-777-77

Additional information

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ