Osstell ISQ - Máy đo độ ổn định của implant

Giúp nha sĩ quyết định giai đoạn lý tưởng nhất để đặt mão trên implant

3 lý do để Osstell ISQ là lựa chọn cần thiết

 •  Quyết định thời điểm tốt nhất để đặt mão trên implant
 •  Đo lường trước được sự ổn định của implant, chẩn đoán chính xác và đáng tin cậy nên giảm thiểu nguy cơ thất bại
 •  Chất lượng đảm bảo giúp nha sĩ quyết định thời điểm đặt implant, cầu mão và tránh thất bại trong các tình huống nguy cơ cao

 •  Biểu đồ minh họa quá trình vững ổn của implant qua thời gian được biểu diễn trong các điều kiện của ISQ. Hai đường cong màu xanh lá đồng quy về 1 điểm thể hiện hai trường hợp gần như giống nhau: độ vững ổn của implant dần dần hình thành tại ISQ 70
 •  Độ vững ổn xung quanh implant tùy thuộc vào độ cứng chắc của xương xung quanh bề mặt implant. Độ cứng chắc này có thể đo được dễ dàng

 

 

Osstell ISQ. Dễ chịu, nhanh và dễ sử dụng

 • Đo được chính xác độ vững ổn của implant bằng Ostell ISQ là một quy trình hoàn toàn không xâm lấn.
 • Có thể thực hiện bình thường trong vài giây
 • Bệnh nhân cảm thấy thoải mái và yên tâm

 

Additional information

Nhà sản xuất

Osstell

Quốc Gia

Mỹ

3 lý do để Osstell ISQ là lựa chọn cần thiết

 •  Quyết định thời điểm tốt nhất để đặt mão trên implant
 •  Đo lường trước được sự ổn định của implant, chẩn đoán chính xác và đáng tin cậy nên giảm thiểu nguy cơ thất bại
 •  Chất lượng đảm bảo giúp nha sĩ quyết định thời điểm đặt implant, cầu mão và tránh thất bại trong các tình huống nguy cơ cao

 •  Biểu đồ minh họa quá trình vững ổn của implant qua thời gian được biểu diễn trong các điều kiện của ISQ. Hai đường cong màu xanh lá đồng quy về 1 điểm thể hiện hai trường hợp gần như giống nhau: độ vững ổn của implant dần dần hình thành tại ISQ 70
 •  Độ vững ổn xung quanh implant tùy thuộc vào độ cứng chắc của xương xung quanh bề mặt implant. Độ cứng chắc này có thể đo được dễ dàng

 

 

Osstell ISQ. Dễ chịu, nhanh và dễ sử dụng

 • Đo được chính xác độ vững ổn của implant bằng Ostell ISQ là một quy trình hoàn toàn không xâm lấn.
 • Có thể thực hiện bình thường trong vài giây
 • Bệnh nhân cảm thấy thoải mái và yên tâm

 

Additional information

Nhà sản xuất

Osstell

Quốc Gia

Mỹ