Piezon 150 - Máy cạo vôi Piezon

Description

PIEZON 150 Mã số
Máy cạo vôi Piezon 150 (1 x led HP, 1 x cord, 2 x water-filters, A-P-PS) FT-223
Máy cạo vôi Piezon 150 (1 x HP, 1 x cord, 2 x water-filters, A-P-PS) FT-215

Additional information

Nhà sản xuất

EMS

Quốc Gia

Thụy Sĩ

Description

PIEZON 150 Mã số
Máy cạo vôi Piezon 150 (1 x led HP, 1 x cord, 2 x water-filters, A-P-PS) FT-223
Máy cạo vôi Piezon 150 (1 x HP, 1 x cord, 2 x water-filters, A-P-PS) FT-215

Additional information

Nhà sản xuất

EMS

Quốc Gia

Thụy Sĩ