Thanh Chặn Môi Đúc Sẵn (Lip Bumper)

Loại Lip bumper này đuợc ép thêm một lớp ngoài để dễ chịu hơn

Kích cỡ  Mã số 
                               Cho răng cối 1
U niv 09-045-09
0 09-045-10
1 09-045-11
Category

Description

 

Additional information

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Description

 

Additional information

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ