Thanh Chặn Môi Đúc Sẵn (Lip Bumper)

Loại Lip bumper này đuợc ép thêm một lớp ngoài để dễ chịu hơn

Kích cỡ  Mã số 
                               Cho răng cối 1
U niv 09-045-09
0 09-045-10
1 09-045-11
Category

Mô tả

 

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Mô tả

 

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ