Thanh Khẩu Cái 9 (TPA)

Cỡ dài  Mã số  Kích cỡ  Mã số 
37 49-531-37L 47 49-531-47L
39 49-531-39L 49 49-531-49L
41 49-531-41L 51 49-531-51L
43 49-531-43L 53 49-531-53L
45 49-531-45L 55 49-531-55L
Category

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ