Trâm D-Race

– Các trâm D-Race được dùng để loại bỏ hầu hết các vật liệu trám bít ống tủy cũ, như Gutta Percha, chất trám bít hoặc vật liệu gốc nhựa ra khỏi các ống tủy.

– Bộ D-Race bao gồm 2 trâm NiTi – DR1 và DR2. Trâm đầu tiên DR1, có đầu hoạt động để xử lý vật liệu trám bít và được sử dụng trong các milimet đầu tiên của phần ba cổ và phần thẳng của ống tủy.

– Khi đường vào đã được làm sạch với DR1, trâm thứ 2 là DR2,được sử dụng để đi hết chiều dài làm việc.

  • DR1: 1000 rpm (minimum 800 rpm)
  • DR2: 600 rpm (minimum 400 rpm)
  • Torque: 1,5 Ncm
Category

Additional information

Nhà sản xuất

FKG

Quốc Gia

Thụy Sĩ

Additional information

Nhà sản xuất

FKG

Quốc Gia

Thụy Sĩ