Trâm nội nha NiTi Xoay Glidepath: ScoutRace

– ScoutRace: Dùng để tại đường trượt cho ống tủy dạng cong hoặc chữ “S”

ScoutRace là bộ gồm 3 trâm máy với độ thuôn 0,02 và đường kính ISO 10, 15 và 20.

Category

Description

– Bộ trâm này được sử dụng sau khi đã xác định chiều dài làm việc (WL) với trâm K bằng tay hoặc bằng máy định vị chóp.

ScoutRace cho phép tạo đường trượt nhanh hơn và an toàn hơn so với các dụng cụ tay.

– Tôn trọng giải phẫu của phần ba giữa và phần ba chóp, không bị lệch chóp và không tạo khấc.

– Các trâm thích ứng hoàn toàn với hình dạng ống tủy, nhờ độ thuôn 0,02 và độ dẻo vượt trội. Các cạnh cắt sắc bén xen kẽ để tránh hiệu ứng vặn vít, do đó, có thể được sử dụng mà không tạo áp lực đến hết chiều dài làm việc.

– Được thiết kế với SafetyMemoDisc để kiểm soát độ mỏi kim loại và số lần sử dụng.

 

Description

– Bộ trâm này được sử dụng sau khi đã xác định chiều dài làm việc (WL) với trâm K bằng tay hoặc bằng máy định vị chóp.

ScoutRace cho phép tạo đường trượt nhanh hơn và an toàn hơn so với các dụng cụ tay.

– Tôn trọng giải phẫu của phần ba giữa và phần ba chóp, không bị lệch chóp và không tạo khấc.

– Các trâm thích ứng hoàn toàn với hình dạng ống tủy, nhờ độ thuôn 0,02 và độ dẻo vượt trội. Các cạnh cắt sắc bén xen kẽ để tránh hiệu ứng vặn vít, do đó, có thể được sử dụng mà không tạo áp lực đến hết chiều dài làm việc.

– Được thiết kế với SafetyMemoDisc để kiểm soát độ mỏi kim loại và số lần sử dụng.