UDS-K/UDS-K LED (Máy cạo vôi đầu tháo lắp - Tay khoan có đèn)

  • Cạo vôi – Nạo túi nha chu
  • Hệ thống điều khiển Digital
  • Tay khoan rời
  • Tay khoan và đầu cạo vôi có thể vô trùng ở 135 độ C
  • Gồm có 5 đầu: G1 x 2, G2, G4, P1

Additional information

Nhà sản xuất

Woodpecker

Quốc Gia

Trung Quốc

Additional information

Nhà sản xuất

Woodpecker

Quốc Gia

Trung Quốc