Tay khoan rời UDS-N2/ UDS-N2 LED (có đèn)

  • Gắn trực tiếp vào máy nha
  • Tay khoan rời có đèn (UDS-N2-LED)
  • Gồm có 5 đầu: G1x2, G2, G4, P1 (Thích hợp với máy EMS)

Additional information

Nhà sản xuất

Woodpecker

Quốc Gia

Trung Quốc

Additional information

Nhà sản xuất

Woodpecker

Quốc Gia

Trung Quốc

Sản phẩm tương tự