VAP 6 - Máy xịt hơi/ nước nóng

Category

Description

 • Áp suất làm việc tối đa 6 bar
 • Vap 6 xịt hơi nóng với 1 nút nhấn trên tay xịt
 • Vap 6A xịt hơi nóng cũng với 1 nút nhấn trên tay xịt
 • Vap 6 cung cấp nước thủ công bằng tay
 • Vap 6A tự động cung cấp nguồn nước
 • Dung tích bồn chứa nước 4 lít
 • Công suất làm việc 1700W
 • Bảo hành 1 năm.
Thành phần tiêu chuẩn
XR0020065 Nozzle set for VAP 6 – VÁP 6A
XI0020255 Water filler funnel (only VAP 6)
Phụ kiện
XR0024110 Measuring Jug for Steam Cleaners

(VAP 6 – VAP 6A)

Description

 • Áp suất làm việc tối đa 6 bar
 • Vap 6 xịt hơi nóng với 1 nút nhấn trên tay xịt
 • Vap 6A xịt hơi nóng cũng với 1 nút nhấn trên tay xịt
 • Vap 6 cung cấp nước thủ công bằng tay
 • Vap 6A tự động cung cấp nguồn nước
 • Dung tích bồn chứa nước 4 lít
 • Công suất làm việc 1700W
 • Bảo hành 1 năm.
Thành phần tiêu chuẩn
XR0020065 Nozzle set for VAP 6 – VÁP 6A
XI0020255 Water filler funnel (only VAP 6)
Phụ kiện
XR0024110 Measuring Jug for Steam Cleaners

(VAP 6 – VAP 6A)