Vitis Orthodontic

VITIS Orthodontic được chỉ định cho người đang đeo mắc cài chỉnh nha.

(với những khâu gắn trên răng cối lớn, dây cung chỉnh nha, mắc cài gắn

trên từng răng , nguyên cung răng, kẽm cột, thun cột để gắn dây vào mắc cài.,..)

Category

Additional information

Nhà sản xuất

Vitis

Quốc Gia

Tây Ban Nha

Additional information

Nhà sản xuất

Vitis

Quốc Gia

Tây Ban Nha