Vitis Orthodontic Kit

Vitis orthodontic kit  Mã số
Bộ Vitis Orthodontic gồm ;

– Cây chải răng Vistis Orthodontic

– Kem chải răng Vistis Orthodontic 15 ml

– Nước súc miệng Vistis Orthodontic  30 ml

– Cây chải Interpox Plus Conical

 

 

5096052

Category

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Vitis

Quốc Gia

Tây Ban Nha

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Vitis

Quốc Gia

Tây Ban Nha