VITIS Orthodontic Toothbrush - Cây chải răng dành cho chỉnh nha

Vitis Orthodontic được chỉ định cho người đang đeo mắc cài chỉnh nha. (Với những khâu gắn trên răng cối lớn, dây cung chỉnh dây vào mắc cài,…). Giúp giảm hình thành mảng bám trên răng và các khí cụ chỉnh nha.

Cây chải răng đặc riêng biệt dành cho răng chỉnh nha.

Bàn chải chỉnh nha Vitis Orthodontic là sản phẩm được đặc biệt thiết kế để ngăn ngừa, loại bỏ sự hình thành và tích tụ mảng bám xung quanh những mắc cài chỉnh nha.

VITIS ORTHODONTIC TOOTHBRUSH Mã số
Cây chải răng Vitis Orthodontic 5212976
Cây chải răng Vitis Orthodontic Access 5212977

Additional information

Nhà sản xuất

Vitis

Quốc Gia

Tây Ban Nha

Cây chải răng đặc riêng biệt dành cho răng chỉnh nha.

Bàn chải chỉnh nha Vitis Orthodontic là sản phẩm được đặc biệt thiết kế để ngăn ngừa, loại bỏ sự hình thành và tích tụ mảng bám xung quanh những mắc cài chỉnh nha.

VITIS ORTHODONTIC TOOTHBRUSH Mã số
Cây chải răng Vitis Orthodontic 5212976
Cây chải răng Vitis Orthodontic Access 5212977

Additional information

Nhà sản xuất

Vitis

Quốc Gia

Tây Ban Nha