Vitis Orthodontic Toothbrush

Cây chải răng riêng biệt

Bàn chải chỉnh nha Vitis Orthodontic là sản phẩm đặc biệt được

thiết kế ngăn ngừa, loại bỏ sự hình thành và tích tụ mảng bám

xung quanh những mắc cài chỉnh nha.

Category

Mô tả

Vitis orthodontic toothbrush Mã số
Cây chải răng Vitis orthodontic 5212976
Cây chải răng Vitis orthodontic Access 5212977

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Vitis

Quốc Gia

Tây Ban Nha

Mô tả

Vitis orthodontic toothbrush Mã số
Cây chải răng Vitis orthodontic 5212976
Cây chải răng Vitis orthodontic Access 5212977

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Vitis

Quốc Gia

Tây Ban Nha