Vitis Orthodontic Toothpaste

Kem chải răng Vitis Orthodontic 

Giúp giảm tích tụ mảng bám trên răng và khí cụ chỉnh nha

Category

Mô tả

Vitis orthodontic toothpaste  Mã số
Kem chải răng  Vitis orthodontic 32412

 

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Vitis

Quốc Gia

Mỹ

Mô tả

Vitis orthodontic toothpaste  Mã số
Kem chải răng  Vitis orthodontic 32412

 

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Vitis

Quốc Gia

Mỹ