X-Ray Radiation Protective Aprons - Áo Bảo Vệ Ngăn Tia X Cho Trẻ Em

Kích thước áo bảo vệ ngăn tia X cho trẻ em

Category
CHILDREN PANORAMIC APRON Mã số
Áo choàng cho trẻ em cỡ chuẩn 0,50mm 3304
Tấm choàng cổ cho trẻ em 0,50mm 5104

Additional information

Nhà sản xuất

Oley

Quốc Gia

Thổ Nhĩ Kỳ

CHILDREN PANORAMIC APRON Mã số
Áo choàng cho trẻ em cỡ chuẩn 0,50mm 3304
Tấm choàng cổ cho trẻ em 0,50mm 5104

Additional information

Nhà sản xuất

Oley

Quốc Gia

Thổ Nhĩ Kỳ