Zhermack Thermosealing Machine - Máy ép bao vô trùng

Đảm bảo kích thước ép 12mm

Độ tin cậy cao

Thời gian ép bao nhanh

Không cần thời gian nghỉ

Dễ sử dụng và làm sạch

Category

Additional information

Nhà sản xuất

Zhermack

Quốc Gia

Ý

Additional information

Nhà sản xuất

Zhermack

Quốc Gia

Ý