Zhermack Thermosealing Machine - Máy ép bao vô trùng

Đảm bảo kích thước ép 12mm

Độ tin cậy cao

Thời gian ép bao nhanh

Không cần thời gian nghỉ

Dễ sử dụng và làm sạch

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Zhermack

Quốc Gia

Ý

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Zhermack

Quốc Gia

Ý