Categories

Brands

Equiqment

Materials

Lab

Perio•Aid® là chất khử trùng đường miệng được chỉ định để điều trị các bệnh nha chu và peri-implant. Công thức độc quyền của nó kết hợp hai chất khử trùng, Chlorhexidine và Cetylpyridinium Chloride, hoạt động đồng thời để đảm bảo hiệu quả và kiểm soát hiệu quả nhất màng sinh học miệng, còn được gọi là mảng bám vi khuẩn. Perio•Aid® mời các chuyên gia về sức khỏe răng miệng tham gia vào nền tảng khoa học này được gọi là Perio• Chuyên môn.