Categories

Brands

Equiqment

Materials

Lab

Các sản phẩm và sự cải tiến của 3Shape tiếp tục thách thức các phương pháp truyền thống, cho phép các chuyên gia nha khoa có thể điều trị hiệu quả hơn nhiều trường hợp.
Danh mục đầu tư của chúng tôi về các máy quét 3D và các giải pháp phần mềm CAD / CAM cho ngành nha khoa bao gồm máy quét nội chấn 3Shape TRIOS, máy quét CBCT 3Shape X1 4 trong 1 và các giải pháp phần mềm thiết kế và scan hàng đầu trên thị trường labo nha khoa.