3D Dental Scanners - Máy quét 3D cho labo

3Shape mang đến công nghệ quét 3D linh hoạt nhất thị trường. Người dùng đều tin rằng 3Shape Dental System được thiết kế để hỗ trợ những công việc quen thuộc trong labo, giúp labo giữ vững được vị thế cạnh tranh của mình

Với sự cải tiến không ngừng, 3Shape đã trở thành hệ thống CAD/CAM dẫn đầu trong việc mang những giải pháp kỹ thuật số đến với các labo, giúp cho labo đủ khả năng cung cấp thêm nhiều dịch vụ hơn và xây dựng mối quan hệ với các nha sĩ.

3Shape luôn là giải pháp phù hợp với các labo ở bất kỳ quy mô, địa điểm, các máy móc có sẵn hay kế hoạch kinh doanh nào.

Category

Description

E1 E2 E3
R1000 R2000
Từng vùng Cầu và mão Tạo hình vít abutment ảo Giá khớp ảo

ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ

Mô hình kỹ thuật số để nghiên cứu

Thêm dịch vụ lựa chọn lưu mẫu bằng kỹ thuật số

Giúp tạo các mô hình ảo phục vụ cho việc nghiên cứu từ mẫu hàm, các mô hình nhựa hay khi scan trong miệng

Dịch vụ lên kế hoạch điều trị

Gợi ý phác đồ điều trị bao gồm cả việc thay thế mắc cài với các nha sĩ chuyên về chỉnh nha
Dịch vụ phân tích chỉnh nha

Tận dụng khả  năng sử dụng và tùy chỉnh dễ dàng từ phần mềm phân tích các ca bệnh
Hệ thống CAD/CAM đầy đủ

Tận dụng thiết kế của hệ thống CAD để tối ưu hóa thiết kế cũng như có được các lựa chọn chế tạo linh hoạt thông qua các tập tin định dạng nguồn ngoài
SERIES E1 E2 E3 R1000 R2000
Cameras 2 cameras, 5.0MP 2 cameras, 5.0 MP 2 cameras, 5.0 MP 4 cameras, 5.0 MP 4 cameras, 5.0 MP
Công nghệ ánh sáng Blue LED, Multi-line Blue LED, Multi-line Blue LED, Multi-line Blue LED, Multi-line Blue LED, Multi-line
Độ chính xác 10 microns (ISO)

12 microns (Implant bar)

10 microns (ISO)

12 microns (Implant bar)

7 microns (ISO)

10 microns (Implant bar)

5 microns (ISO)

8 microns (Implant bar)

5 microns (ISO)

8 microns (Implant bar)

Scan mẫu thạch cao

(w. antagonist)

x x x x x
Scan mẫu hàm Add-on Add-on Included Included Fixture Required
Scan nhiều vòng New multi-die technology New multi-die technology Included Included Included
Scan kết cấu Not available B&W texture Color texture Color texture Color Texture
Tốc độ scan: single arch 40 seconds 30 seconds 24 seconds 16 seconds 16 seconds
Tốc độ scan: single die 25 seconds 20 seconds 18 seconds 15 seconds 15 seconds
Tốc độ scan: full arch impression 130 seconds 90 seconds 80 seconds 65 seconds 65 seconds
Tính năng đặc biệt Extended interior and multi-die feeder Extended interior and multi-die feeder Extended interior and multi-die feeder Extended interior and multi-die feeder

Không cần phải scan nhiều vòng riêng lẻ

Bảo hành 5 năm

Extended interior and multi-die feeder

Không cần phải scan nhiều vòng riêng lẻ

Chỗ cho 2 mẫu hàm

Bảo hành 5 năm

Additional information

Nhà sản xuất

3 Shape

Quốc Gia

Đan Mạch

Description

E1 E2 E3
R1000 R2000
Từng vùng Cầu và mão Tạo hình vít abutment ảo Giá khớp ảo

ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ

Mô hình kỹ thuật số để nghiên cứu

Thêm dịch vụ lựa chọn lưu mẫu bằng kỹ thuật số

Giúp tạo các mô hình ảo phục vụ cho việc nghiên cứu từ mẫu hàm, các mô hình nhựa hay khi scan trong miệng

Dịch vụ lên kế hoạch điều trị

Gợi ý phác đồ điều trị bao gồm cả việc thay thế mắc cài với các nha sĩ chuyên về chỉnh nha
Dịch vụ phân tích chỉnh nha

Tận dụng khả  năng sử dụng và tùy chỉnh dễ dàng từ phần mềm phân tích các ca bệnh
Hệ thống CAD/CAM đầy đủ

Tận dụng thiết kế của hệ thống CAD để tối ưu hóa thiết kế cũng như có được các lựa chọn chế tạo linh hoạt thông qua các tập tin định dạng nguồn ngoài
SERIES E1 E2 E3 R1000 R2000
Cameras 2 cameras, 5.0MP 2 cameras, 5.0 MP 2 cameras, 5.0 MP 4 cameras, 5.0 MP 4 cameras, 5.0 MP
Công nghệ ánh sáng Blue LED, Multi-line Blue LED, Multi-line Blue LED, Multi-line Blue LED, Multi-line Blue LED, Multi-line
Độ chính xác 10 microns (ISO)

12 microns (Implant bar)

10 microns (ISO)

12 microns (Implant bar)

7 microns (ISO)

10 microns (Implant bar)

5 microns (ISO)

8 microns (Implant bar)

5 microns (ISO)

8 microns (Implant bar)

Scan mẫu thạch cao

(w. antagonist)

x x x x x
Scan mẫu hàm Add-on Add-on Included Included Fixture Required
Scan nhiều vòng New multi-die technology New multi-die technology Included Included Included
Scan kết cấu Not available B&W texture Color texture Color texture Color Texture
Tốc độ scan: single arch 40 seconds 30 seconds 24 seconds 16 seconds 16 seconds
Tốc độ scan: single die 25 seconds 20 seconds 18 seconds 15 seconds 15 seconds
Tốc độ scan: full arch impression 130 seconds 90 seconds 80 seconds 65 seconds 65 seconds
Tính năng đặc biệt Extended interior and multi-die feeder Extended interior and multi-die feeder Extended interior and multi-die feeder Extended interior and multi-die feeder

Không cần phải scan nhiều vòng riêng lẻ

Bảo hành 5 năm

Extended interior and multi-die feeder

Không cần phải scan nhiều vòng riêng lẻ

Chỗ cho 2 mẫu hàm

Bảo hành 5 năm

Additional information

Nhà sản xuất

3 Shape

Quốc Gia

Đan Mạch

Sản phẩm tương tự