Bio Scaler US 100R - Máy cạo vôi từ trường

Additional information

Nhà sản xuất

Coltene

Quốc Gia

Mỹ, Đức & Thụy Sĩ

Additional information

Nhà sản xuất

Coltene

Quốc Gia

Mỹ, Đức & Thụy Sĩ